FANDOM


Tryb Zmodyfikowany w przeciwieństwie do Trybu Klasycznego daje gospodarzowi swobodę w wyborze ról.

Gospodarz Edytuj

  • Może wybrać 15 spośród 29 ról dostępnych w grze.
  • Jeśli pozostałym graczom nie spodoba się twój wybór ról, mogą cię zastąpić innym gospodarzem komendą /repick
  • Spośród 29 ról gospodarz może wybrać losowe role Mafii, Mieszkańców lub role Neutralne.